De MedWinter Deals

Publicatie FTO-Online: Pijn bij kanker

Gepubliceerd op: August 25, 2021
We hebben weer een publicatie online gezet op FTO-online: Pijn bij kanker. Pijn bij kanker wordt regelmatig ondergediagnostiseerd en onderbehandeld. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Pijn bij kanker is echter vaak goed te behandelen en dit artikel biedt dan ook handvatten en tools om informatie en helderheid te verschaffen over de behandeling van pijn bij kanker.

 

Zowel de medicamenteuze- als niet-medicamenteuze behandeling komt aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het begrip pijn, de anamnese, meetinstrumenten en de integrale benadering van pijn. Tot slot wordt casuïstiek uit de praktijk behandeld.

 

Auteur(s):

drs. M.J.E. Ausems, huisarts, kaderarts palliatieve zorg

 

Reviewer(s):

drs. D. Dijkstra, apotheker
dr. M.F.M. Wagemans, anesthesioloog